Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego występuje w postaci aneksu do umowy kredytowej podpisanej przez kredytobiorcę, w przypadku gdy nie posiada on wymaganego przez bank wkładu własnego. Na mocy tego dokumentu, w sytuacji nie spłacania rat kredytu, częściowa odpowiedzialność za dług leży po stronie ubezpieczyciela. Praktyka ta wzbudza wiele kontrowersji ponieważ przypomina dodatkowy koszt kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się