Odsetki

Odsetki jest to koszt jaki ponosi dłużnik za użytkowanie cudzego kapitału. Wyróżniamy odsetki zwykłe(kapitałowe), ustawowe i umowne. Dwa ostatnie stosowane są w przypadku wystąpienia  opóźnienia w spłacie zadłużenia. Z  pojęciem odsetek wiąże się marża, która z definicji jest różnicą miedzy odsetkami pozyskanymi, a odsetkami udzielonymi innym podmiotom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się