Nieruchomość

Nieruchomość zgodnie z definicją prawa cywilnego jest to grunt razem z budynkiem, lub jego częścią spełniająca konkretne funkcje. Cechą odróżniającą obrót nieruchomościami od obrotu dobrami ruchomymi jest konieczność udziału notariusza podczas transakcji oraz tworzenie wpisów do Księgi Wieczystej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się