LtV

LtV jest to skrót od sformułowania Loan to Value, oznaczającego stosunek wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, do wysokości zaciąganego kredytu. Wskaźnik LtV stosuje się podczas przyznawania kredytów hipotecznych, pożyczek pod zabezpieczenie nieruchomości oraz pożyczek hipotecznych. Jego wartość zależy również od wysokości wkładu własnego, a im wyższy wkład własny tym lepszej oferty kredytowej można oczekiwać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się