Żyrant

Żyrant - jest to osoba poręczająca zaciągniętą przez drugą osobę pożyczkę, kredyt czy weksel. Obowiązek spłaty zobowiązania dotyczy poręczyciela w takim samym stopniu jak pożyczkobiorcę, dlatego w przypadku niespłacenia zobowiązania, czynności komornicze mogą dotknąć także żyranta. W wyjątkowych sytuacjach osoba poręczająca może odstąpić od umowy lub zażądać zwrotu zajętych należności, jednak nie zdarza się to często.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się