Żyrant

Żyrant - jest to osoba poręczająca zaciągniętą przez drugą osobę pożyczkę, kredyt czy weksel. Obowiązek spłaty zobowiązania dotyczy poręczyciela w takim samym stopniu jak pożyczkobiorcę, dlatego w przypadku niespłacenia zobowiązania, czynności komornicze mogą dotknąć także żyranta. W wyjątkowych sytuacjach osoba poręczająca może odstąpić od umowy lub zażądać zwrotu zajętych należności, jednak nie zdarza się to często.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się