Zadatek

Zadatek jest formą zabezpieczenia transakcji. Podobnie jak w przypadku zaliczki, gdy umowa zostanie zrealizowana, kwota zadatku zostaje przeznaczona na poczet całej transakcji. Jednak gdy umowa nie dojdzie do skutku, w równym stopniu sprzedający jak i kupujący mogą domagać się jego zwrotu, więc pełni on w ten sposób rolę odszkodowania. Zadatek jest zdecydowanie korzystniejszą opcją dla nabywcy, ponieważ w przypadku niezrealizowania umowy może on żądać zwrotu dwukrotnie większej kwoty niż wynosiło wniesione zabezpieczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się