Ugoda z bankiem

Ugoda z  bankiem jest zawierana wtedy, gdy dłużnik znalazł się w sytuacji, która uniemożliwia mu dalszą spłatę kredytu w przyjętej w umowie formie. W takich okolicznościach kredytobiorca powinien wystąpić do banku z wnioskiem o zmianę terminów lub sposobu spłaty zadłużenia. Należy załączyć szczegółowe uzasadnienie i opis sytuacji w jakiej znalazł się dłużnik. Kluczem do osiągnięcia porozumienia jest uznanie długu przez kredytobiorcę i nieunikanie kontaktu z przedstawicielami banku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zaloguj się