Nieruchomość

Nieruchomość zgodnie z definicją prawa cywilnego jest to grunt razem z budynkiem, lub jego częścią spełniająca konkretne funkcje. Cechą odróżniającą obrót nieruchomościami od obrotu dobrami ruchomymi jest konieczność udziału notariusza podczas transakcji oraz tworzenie wpisów do Księgi Wieczystej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się