Monit

Monit jest to pisemne lub elektroniczne zawiadomienie, informujące dłużnika o wystąpieniu zaległości w wpłacie i podające ostateczny termin na uregulowanie zobowiązania. Jego wystosowanie poprzedza podjęcie przez wierzyciela poważniejszych kroków, to jest postępowania komorniczego czy sądowego nakazu zapłaty. W przypadku otrzymania monitu należy jak najszybciej skonstatować się z pożyczkodawcą i uregulować zaległą wpłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się