Karencja

Karencja w spłacie kredytu polega na odroczeniu spłaty części kapitałowej, a czasowej spłacie jedynie  odsetek od zaciągniętego kredytu. Rozwiązanie to często wiąże się z wydłużeniem czasu spłaty zadłużenia oraz czasowym lub trwałym zwiększeniem wysokości rat. Dlatego należy podchodzić do niego z rozwagą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się