Egzekucja

Egzekucja jest to użycie środków przymusu w celu realizacji podjętych przez dłużnika zobowiązań wobec których zapadły orzeczenia egzekucyjne. Następuje gdy wierzyciel nie uzyska spłaty pożyczonych środków w wyznaczonym w umowie terminie. W określonych sytuacjach czynności egzekucyjne mogą zostać wstrzymane, a dług umorzony częściowo lub w całości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zaloguj się